ilze.ucoz.lv

Otrdiena, 16.10.2018, 06:09
Sveicināti Viesi

Reģistrācija
Ieeja
Sākums » 2008 » Decembris » 18 » Der zināt
14:28
Der zināt
Bērnus pamodināja ļoti spilgta gaisma. Tā spīdēja no durvīm tieši virsū bērniem.Viņi uzcēlās un gatavojās taisīt zivis brokastīs. Maitenes grasījās notīrīt zivis. Tikai tad viņas pamanīja, cik to ir daudz.
-Tās sabojāsies, ja paliks tik sutīgā laikā ārā.- Aleksa gudri teica.
Marija un Anna bija ar viņu vienisprātis un tāpēc metenes lika zēniem izdomāt, kā ēdienu varētu saglabāt svaigu ilgāk. Līdz ar brokastīm bija gatava arī zēnu ideja. Un vēl viņi bija izdomājuši, kā dabūt siltu ūdeni bez vārīšanas. Pie brokastīm bēni to "apsprieda". Zēnu plāns bija tāds:
-Jūs taču atceraties karsto ezeru? Mēs varētu ar grāvīti to novadīt uz šejieni, un mums būtu karsts strautiņš.- Džeks stāstīja.
"Bet paklau! Mēs jums likām izdomāt, kā lai saglabā svaigas zivis!" Anna viņu pārtrauca.
"To mēs arī izdomājām!" Filips atmeta,"Mums tikai jāielaiž tās strautā!"
"Vai tu neapjēdz, ka tas izklausās stulbi!?Ja tas būtu tik vienkārši, mēs jau sen būtu to izdarījušas!" Aleksa sarauca pieri.
"Njā,"Filips novilka,"bet mums būs jāizgatavo metāla trauks, ko varētu strautā ielaist."
    Pēc brokastīm bērni ķērās pie darba. Meitenes sameklēja metāla gabalu, kas nemaz nebija viegli izdarāms. Viņas jau bija gatavas atmest ar roku, kad Anna pēkšņi paklupa un izrādījās, ka vainīgais akmenis patiesībā ir metāla gabals. Kamēr Anna berzēja savu nobrāsto celi, Aleksa un Marija aplūkoja metāla gabalu, un nolēma, ka nevajag lieki kavēties, tāpēc tūlīt jāiet mājās. Meitenes paņēma metālu un gāja.
    Mājās zēni bija pagatavojuši divus māla traukus. Vienu lielāku, vienu mazāku. Mazāko varēja ielikt lielākajā iekšā. Izkausētais metāls tika ieliets lielākajā traukā un mazākais trauks tika iespiests tajā iekšā. Tā izveidōjās lielisks metāla trauks. Kad metāls bija sacietējis, bērni tajā ielika zivis un ielaida to ūdenī.
    Nebija ko darīt, un bērni nolēma aiziet un izpētīt to salas daļu, kuru viņi vēl nepazina. Pēc Filipa aprēķiniem sala varētu būt apmēram divdesmit astoņus kvadrātkilometrus liela. Laika gaitā bērni bija iepazinuši apmēram divdesmit kvadrātkilometrus. Tātad vēl apmēram astoņi palika nezināmi. Un šos astoņus kvadrātkilometrus bērni bija nolēmuši tagad izpētīt. Pārgājienu viņi paredzēja apmēram divas dienas garu. Viņi pat nenojauta, ka notiks kaut kas tāds, kas pārgājienu krietni paildzinās. Meitenes sakravāja ēdamās mantas. Viņas paņēma lielāko daļu zivju un nedaudz saceptas antilopes gaļas. Šķērsot zināmo apvidu, lai nonāktu nezināmajā, nenācās ilgi, jo šis gabals bija pavisam neliels. Vispirms bija palmas, vārdu sakot, ļoti daudz palmu. Izgājuši cauri palmām, bērni nonāca jaukā pļaviņā. Aiz tās pletās neliels mežs. Kad bērni bija izgājuši cauri tam, bija jau vakariņu laiks. Tuvumā bija neliels strautiņš, un Anna aizskrēja piepildīt krūku ar ūdeni. Zēni bija sakūruši mazu ugunskuriņu, kur uzsildīt gaļu. Filips kaut ko grasījās skaļi stāstīt, taču Anna pielika pirkstu pie lūpām un nošņāca: "Klusu! Pļaviņā pie strauta ganās zirgi. Palūkosim, vai nevaram viņus noķert!"
Aleksa pamāja ar galvu par zīmi, ka piekrīt.
"Vai kāds māk mest laso?" Džeks neviļus ievaicājās.
''Es nē!" Filips atmeta.
"Es arī nē" Aleksa piemetināja, "Turklāt ar virvi mēs viņus nenovaldītu!"
"Mums vajadzēs viņus iemānīt aplokā" Filips novilka.
"Jā, vajadzēs gan!" Marija piekrita.
    Pēc šīs sarunas bērni sāka meistarot aploku. Viņi to neveidoja īpaši smalku, bet tādu, lai zirgi nevarētu tam izlīst cauri. Darbs bija pa pusei pabeigts, kad sāka tumst, un neko lāga nevarēja sdaredzēt, tāpēc zēni meta mieru, un palīdzēja meitenēm sagatavot teltis. No rīta, tikko atvēruši acis, zēni atkal metās pie aploka būves. Tai rītā viņi pat brokastis nepaēda. Pret pusdienām aploks bija gandrīz pabeigts. Vajadzēja vēl tikai iestiprināt vārtus.Tas gan neaizņēma ilgu laiku un jau pēc pāris minūtēm aploks bija gatavs. Tieši šajā laikā zirgi gāja pie strauta dzert. Bērni no visām pusēm viņus ielenca, atstādami tikai vienu vietu brīvu, kur zirgiem izmukt un tā veda tieši aplokā. Visiem bērniem rokās bija garas lāpas, ar kurām viņi iebaidīja zirgus. Zirgi, nemaz neapdomādamies, ieskrēja aplokā. Aleksa aiz viņiem aizcirta vārtus.
"Šeit ir astoņas ķēves," viņa nedaudz pavērojusi konstatēja.
"Un kāda tam nozīme?" Filips atmeta.
"Liela! Pirmkārt, ķēves ir mierīgākas un, otrkārt, tām ir kumeliņi un līdz ar to arī piens."
"Labi - tātad mums jāizvēlas ķēves!"
    Pret vakaru zirgi bija nedaudz noguruši. Tie pārstāja trakot un tramīgi apgūlās. ''Tagad!" Aleksa nočukstēja un pasniedza katram virvi, kas bija sasieta cilpā. Bērni ielēca aplokā un apmeta virves cilpas ap izvēlēto zirgu kakliem. Otrs virves gals bija piestiprināts pie aploka. Kad tas bija padarīts, visi ātri izleca no aploka un Aleksa piesteidzās pie vārtiem un atdarīja tos. Visi zirgi kā traki metās ārā pa vārtiem, vienīgi piesietās ķeves to nevarēja, viņas raustījās kā negudras un zviedza, bet tas neko nelīdzēja. Pārējie zirgi aizskrēja, nemaz nemāģinādami glābt piesietās ķēves. Kad pārēje zirgi bija prom, Aleksa atkal aiztaisīja vārtus, baidīdamās, ka kāda ķēve varētu aizbēgt. Palikušās ķēves sākumā bija diezgan niknas, taču ar laiku nomierinājās.
    Nākamajā rītā Anna veikli pārlēca pāri žogam un iedeva ķēvēm ūdeni. Tad viņa tikpat veikli atkal pātrlēca žogam otrā pusē. "Jūs redzēsiet,ka pavisam drīz ķēves pieradīs pie mums un ļaus kāpt sev mugurā"Anna pareģoja, taču taisnība viņai bija tikai daļēji. Drīz vien ķēves  nomierinājās. Tās mierīgi gremoja zāli, kas bija aplokā un uztraucās tikai tad, kad nāca bērni. Visvairāk viņām iepatikās Anna, jo meitene regulāri deva ķēvēm ūdeni. Nakti bēni pārlaida iepriekš sagatavotajā zaru teltī. Kad no rīta Anna atkal ienesa ķevēm ūdeni, tās vairs no meitenes nebēga, tikai pakāpās sāņus. Un jau vakarā Anna mierīgi varēja viņas noglātīt, taču līdzko nāca kāds cits, viņas sāka zviegt un sacēla trobeli. Bet tā kā bērni bija stingri apņēmušies zirgus pieradināt, viņi norunāja, ka nesīs ūdeni pārmaiņus. Sākumā, kad ķēves bija gaidījušas Annu atnesam viņām ūdeni, bet ieraudzīja tikai Aleksu, viņas bija diezgan neapmierinātas, taču drīz vien pierada. Pēc apmēram  trīs dienām arī pārējie varēja noglaudīt ķēves. Viņi nolēma, ka ir laiks sākt mācīties ar viņām jāt, taču ķēves pašas nemaz tam nepiekrita. Aleksa uzkāpa virsū savai izredzētajai ķēvei, taču tā sāka trakot un nosvieda Aleksu nost. Par laimi apakšā bija zāle un meitene dikti nesasitās. Taču kā gan lai iemācās jāt, to nedarot? Tā visi nosprieda pie vakariņām un nolēma, ka nākošajā rītā atkal mēģinās jāt. Šoreiz zirgiem uz muguras uzlēca visi bērni un ieķērās krēpēs. Ķēves auļoja apkārt briesmīgā ātrumā un ik pa laikam saslējās pakaļkājās, censdamās nomest bērnus zemē. Annas ķēvei tas arī izdevās. Anna novēlās atmuguriski no zirga un kādu laiku nevarēja nemaz parunāt. Par spīti visam bērni neatteicās turpināt jāšanas stundas. Viņi jāja katru rītu, katru pusdienu un katru vakaru. Kad pienāca nākošā jāšanas reize, Marijas zirgs trakodams iedrāzās mežā. Filips jau grasījās dzīties viņai pakaļ, taču kā?Viņa zirgs viņu neklausīja un kājām zirgu viņš nekad nepanāktu.
 


  Melnā Bulta, tā Marija bija nokristījusi savu ķēvi, traucās pa mežu, tiešām atgādinot izšautu melnu bultu. Asie zari skrāpēja Marijas seju. Viņa apķērās ap zirga kaklu un un piespiedās tam, lai satrakotā ķēve nevarētu viņu nosviest zemē. Viņai iešāvās prātā, kas gan notiktu, ja tā būtu nevis ķēve bet ērzelis.Vai tādā gadījumā viņa vēl būtu dzīva? Tā skrienot, ķēve bija nosvīdusi un piekususi. Viņa pamazām sāka zaudēt spēkus. Acīmredzot šis spēka izsīkums lika ķēvei atgriesties pie strauta, lai padzertos. Kad ķēve bija kārtīgi padzērusies, bērni to atkal iestūķēja aplokā. Vispār jau dzīvnieciņi pret saviem saimniekiem izturējās labi,  satrakojās vienīgi  tad, kad pienāca jāšanas laiks. Acīmredzot tas viņām ļoti nepatika. Taču tā kā nekas nav mūžīgs, arī zirgu nepatika pret jāšanu nebija ilga. Līdzko viņas nedaudz pierada, pat priecājās par to.Visvairāk patika jāt Melnajai Bultai, Marijas ķēvei. Aleksa savu ķēvi bija nokristījusi par Ziediņu, jo Ziediņai uz pieres bija balts pleķītis, kas atgādināja puķi. Jāsaka, ka pati ķēve bija brūnā krāsā. Anna savu ķēvīti bija nosaukusi par Balto Stirnu, jo tā bija viscaur balta un izskatījās visstaltākā. Sākumā Filps savu ķēvi gribēja saukt par Ātro Laivu, taču pārējie iebilda, jo zirgs esot zirgs nevis laiva. Tad viņš savu zirdziņu nosauca vienkārši par Ātro. Zemenīte.Tā sauca Džeka ķēvi. Šī nosaukuma iemesls gan nebija zināms. Tikko ķēves bija nedaudz samierinājušās ar jāšanu, bērni devās aplūkot vēl nezināmo salas daļu. Tā kā sakarā ar zirgiem viņi jau bija iekavējuši veselu nedēļu, viņi tālāk devās jāšus. Nu šīs divas dienas tika samazinātas līdz pusei dienas.

Kategorija: Zirgi | Skatījumu skaits: 1037 | Pievienoja: ilze | Reitings: 5.0/1
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Vietnes izvēlne


Onlain spēles

LejuplādesFORUMS


Šodien dzimšanas diena:


Kategorijas iedaļa
Seriāli [5]
Forums [3]
Zirgi [5]
Grāmatas [3]
Mūzika [3]
Kino [3]
Sabiedrība [3]
Humors [2]
Photoshopes [3]
Video [7]
Stils un Mode [2]
Datori un mobīlie [2]
Sievietēm [3]
Grūtniecība [10]
Sports [2]
Bērni [12]
Grutniecība pa trimestriem [38]
Bildes [2]
Viņai un Viņam [6]
Spēles [38]
Dārzniecība [2]
O!Kartes akadēmija [15]
ilze  | (26)
ottojaaremaa  | (6)
stiene  | (3)
AIRISA  | (3)
krajpin  | (3)
Foto albūms
Gadījuma bilde:
Ezis un dubūltnieks
Gadījuma bilde:
pieneņpūka
Gadījuma bilde:
Masāža bērnam
Gadījuma bilde:
Aronas upe 1
Gadījuma bilde:
5
Mini-čats
200
TOP komentāri
ilze


Komentāri: [12]


ottojaaremaa


Komentāri: [9]


Lilli


Komentāri: [4]


AIRISA


Komentāri: [4]


osis123


Komentāri: [1]


Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0Saitā reģistrējušies
Pavisam kopā: 247
Pēdējā mēneša laikā: 0
Pēdējā nedēļā: 0
Vakar: 0
Šodien: 0

 No viņiem
Administrātore: 1
Eksperti: 0
Aktīvi lietotāji: 3
Reģistrējušies: 243

 No viņiem
Vīrieši: 109
Sievietes:138


Šodien šeit bijuši:Ieejas forma

Meklēšana


Ierakstu Arhīvs
Tagu mākonis
Faili muzika Photoshop art Design wallpaper Opera Windows graphics love 3D fantasy Lady Gaga rokdarbi games Speeles Ugunsgrēks photoshapes Dārzniecība Zirgi Seriaali fashion mobiilie vinnai un vinnam Bērns Beerns O kartes akademija Sievietem speles